Pressmeddelande | 2017-11-22 | 15:27

Vattenfall underhåller elanläggningar åt Ellevio

Vattenfall har tecknat ett avtal med Ellevio om service och underhåll av Ellevios elanläggningar i Dalarna, Hälsingland, Halland och Bohuslän. Avtalet har ett värde på över 1 miljard SEK.

-Vi är väldigt glada att få förtroendet för detta samarbete, säger Anders Fallgren, Marknadschef på Vattenfall Services. 
-För oss innebär avtalet många positiva synergier, inte minst med våra befintliga serviceavtal i de regioner som angränsar till de här nya områdena. Detta avtal kommer att stärka vår positionering på marknaden och vår ambition att expandera ytterligare i nya områden, menar Anders Fallgren.

Avtalet avser drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Ellevio AB:s elnät och nätstationer i de två tilldelade områdena: Södra Norrland (Dalarna och Hälsingland) och Västkusten (Halland och Bohuslän). Nya avtal som detta innebär en översyn av Vattenfall Services befintliga etableringar och eventuellt behov av nya.

Rekryteringen av nya medarbetare har startat och fortsätter under året. I första hand rör det sig om tekniker, projektledare, beredare och ingenjörer samt avdelningschefer. 
Det 4-åriga avtalet stärker ytterligare Vattenfall Services position inom service och underhåll av elanläggningar. 

Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Våra verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster.

För ytterligare information kontakta: 
Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: 
press@vattenfall.com 
Facebook:​ 
facebook.com/vattenfallpressrum