Nyhet | 2019-02-07 | 10:32

Historiskt rekord för Ringhals

Under 2018 producerades mer energi än någonsin vid kärnkraftverket Ringhals: över 30 terawattimmar el levererades ut till elnätet under 2018.

– Vi lägger ett rekordår bakom oss och skördar frukten av flera års moderniseringar och uppgraderingar i våra anläggningar. Jag är mycket stolt över våra medarbetares engagemang och målmedvetna arbete för säker och stabil drift av Ringhals, säger VD Björn Linde. 

Ringhals fyra reaktorer levererade tillsammans 30,1 terawattimmar*, mer än något svenskt kärnkraftverk någonsin gjort. Ringhals 1 och Ringhals 4 satte ”personliga rekord” med 6,5 TWh respektive 8,3 TWh. Ringhals 4 rapporterar dessutom en tillgänglighet på hela 93,3 procent.

– Kärnkraften är mycket viktig för svensk elförsörjning, och det är glädjande att fler och fler inser kärnkraftens klimatnytta. Det har uppmärksammats av FN:s klimatpanel IPCC, som konstaterat att kärnkraften är avgörande om vi ska kunna nå klimatmålen, säger Björn Linde.

2018 var ett framgångsrikt år för den svenska kärnkraftsindustrin vars åtta reaktorer hade ett av sina bästa produktionsår någonsin. Kärnkraftverken i Ringhals, Forsmark och Oskarshamn producerade tillsammans 66 TWh vilket är den högsta noteringen sedan 2005. Kärnkraften svarar för 40 procent av elproduktionen i Sverige.

Att Ringhals rekordet 30 TWh produktion skulle överträffas är inte troligt inom överskådlig tid. I slutet av 2019 stänger Ringhals 2 för gott, och året efter Ringhals 1. Stängningsbeslutet togs 2015 på affärsmässiga grunder. Ringhals 3 och 4 planerar för långtidsdrift och att leverera el in på 2040-talet.

För ytterligare information kontakta:

Ringhals Presschef Anna Collin, tel. 0340-64 70 28 anna.collin@vattenfall.com

*= En terawattimme (1TWh) motsvarar hela Sveriges elförbrukning under ett dygn eller hushållsel till 200 000 hem under ett år. (Källa: Vattenfall)