Pressmeddelande | 2012-08-29 | 08:35

20 procentig ökning av fastprisavtal

Spotpriserna har nu vänt upp från sommarens rekordlåga nivåer medan de längre, fasta avtalen ligger stabilt. De senaste tre månaderna har andelen som väljer fast elpris stigit med 20 procent, enligt Vattenfalls senaste Elbarometer för augusti månad.

– Juli månads spotpris har inte varit så lågt på 12 år men de senaste två, tre veckorna har spotpriserna vänt upp och ligger nu cirka 10 öre över snittet för juli, säger Magnus Holm, chef Vattenfall Försäljning på Vattenfall.

På Nord Pool, den nordiska elbörsen, pekar prisbilden på att elbolagens fastpris kommer att ligga ganska stabilt den närmaste tiden, medan de rörliga elavtalen förväntas öka i pris, främst baserat på stigande spotpriser.

Elbolagens fasta avtal ligger kvar på lägre nivåer jämfört med samma period förra året. Vattenfalls ettårsavtal, till exempel, ligger just nu på 45 öre per kWh, jämfört med 54,3 öre samma period förra året.

– Andelen som väljer fasta avtal har ökat med 20 procent de senaste tre månaderna, säger Magnus Holm.

Han påpekar att det är viktigt att välja det avtal som passar ens plånbok bäst men att det är ett gynnsamt läge att binda sitt elavtal just nu.

– Det viktigaste är att kunden gör ett aktivt val, i synnerhet de som bor i eluppvärmd villa med hög elförbrukning, säger han. Och fortsätter:

– Om en villakund väljer att binda sitt elpris på ett år nu, får familjen en lägre elkostnad med drygt 2 100 kronor, jämfört om man gjort det för ett år sedan”, säger Magnus Holm.

Välfyllda vattenmagasin

Den hydrologiska balansen, det vill säga summan av snö, grundvatten och vatten i vattenkraftens magasin, ligger på fjolårets nivå med ett visst överskott relativt normalsiffrorna för årstiden. Det är positivt för höstens elprisutveckling då cirka hälften av Sveriges elproduktion kommer ifrån just vattenkraften.

Framöver kommer vädret att styra främst de rörliga och korta avtalen; får vi en mild och våt höst, kommer det att bidra till att hålla elpriserna nere. Kommer kylan däremot tidigt, i kombination med en torr höst, kan elpriserna stiga märkbart.

De längre avtalen är mer styrda av det oroliga ekonomiska läget i Europa, vilket bidrar till att hålla priserna nere.

Vattenfalls Elbarometer (PDF 212 kB)

För mer information, kontakta:

Magnus Holm, chef Vattenfall Försäljning, tel 08 699 86 40, mob 0702 11 04 97
Viktoria Raft, pressekreterare, tel 08 739 61 75, mob 0722 32 06 31

Från Vattenfalls Pressavdelning, tel: 08 739 50 10,
press@vattenfall.com