Pressmeddelande | 2008-10-29 | 07:43

80 000 stödjer Vattenfalls manifest för klimatet

Natten till den 25 oktober dök 75 000 gula figurer upp utanför EU-parlamentet vid Place de Luxembourg i Bryssel. De symboliserade alla de individer som till dess skrivit under Vattenfalls klimatmanifest. Figurerna ska visa politikerna hur många som bryr sig om klimatfrågan och uppmuntra dem att ta de nödvändiga besluten för att stoppa klimatförändringen. Slutdestinationen är FN:s klimatkonferens i Poznan i december.

Vattenfall initierade klimatsignaturen den 30 september i år. I dagsläget har drygt 80 000 individer skrivit på manifestet och allmänheten kan fram till FN:s klimatmöte i Poznan i december göra sin röst hörd genom att skriva under via webbsajten
http://www.vattenfall.se/klimatsignatur

De första 100 000 signaturerna omvandlas till en återvinningsbar figur, vars uppgift är att symboliskt visa politikerna allmänhetens stöd för de nödvändiga besluten. 

Vattenfalls manifest innehåller de tre viktigaste åtgärderna för att stoppa klimatförändringarna:

  • Ett globalt pris på koldioxidutsläpp
  • Mer stöd till klimatvänlig teknik
  • Klimatkrav på produkter


Initiativet är del av en långsiktig satsning från Vattenfall. Koncernen har som första energibolag i världen satt som mål att vara koldioxidneutrala 2050.

För mer information, vänligen besök:
http://www.vattenfall.se/klimatsignatur

För ytterligare frågor, vänligen kontakta: Edvard Lind, pressansvarig Vattenfall AB, 08-739 56 74.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.