Pressmeddelande | 2010-06-14 | 09:59

Aktivister vid Forsmarks kärnkraftverk

Ett trettiotal aktivister från organisationen Greenpeace har genomfört en aktion mot Forsmarks kärnkraftverk under måndagsmorgonen. 15 aktivister omhändertogs omgående av skyddsvakter efter att de trängt in på området.

Forsmarks Kraftgrupp har vidtagit omedelbara säkerhetsåtgärder. Polis och kustbevakning är på plats och samverkar med kraftverkets ledning för att hantera situationen. Infartsvägarna till kraftverket är för tillfället avspärrade.

– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och samverkar med polis och kustbevakning för att hantera situationen. Vi har därför utlyst förhöjd anläggningsberedskap och säkrar alla vitala utrymmen, säger Stefan Persson VD Forsmarks Kraftgrupp AB.

För mer information kontakta:
Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef, Forsmarks Kraftgrupp AB, telefon: 070-530 05 13