Pressmeddelande | 2008-01-08 | 16:03

Alla vindkraftverk på Lillgrund producerar el

Nu är hela Lillgrund vindkraftpark inkopplad på elnätet och producerar förnybar el.

– Verken har kopplats in några i taget och nu sker tester och provdrift av parken för att bekräfta att allt fungerar som det ska, säger Anders Dahl, chef Vattenfall Vindkraft.

– Hittills har testerna överträffat förväntningarna. Det går som tåget.

Elproduktionen från Lillgrund vindkraftpark kommer att motsvara hushållsel till drygt 60 000 hem.

Tillståndsprocessen för Lillgrund vindkraftpark startade år 1997. Under 2004 förvärvade Vattenfall rättigheterna till att bygga vindkraftparken. Det första spadtaget för bygget togs i mars 2006. Sedan dess har arbetet pågått med att förbereda bottnen i Öresund och lyfta alla vindkraftverk på plats.

För vidare information, kontakta:
Anders Dahl, chef Vattenfall Vindkraft, telefon 08-739 72 77, mobil 070-554 02 77.
Erik von Hofsten, Chef Mediarelationer Vattenfall Norden, mobil 070-559 54 84.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Lillgrund vindkraftpark
Mer om vår vindkraft