Pressmeddelande | 2007-10-30 | 09:06

Alla vindkraftverk på plats på Lillgrund

Alla 48 vindkraftverk är nu på plats i Sveriges största vindkraftpark, Lillgrund, som Vattenfall bygger i Öresund. Drygt en fjärdedel av vindkraftverken i Lillgrund producerar redan el.

Innan årets slut kommer produktionen vid den färdiga vindkraftparken att motsvara behovet av hushållsel till drygt 60 000 hem.

– Lillgrund vindkraftpark är en del i Vattenfalls satsning på förnybar elproduktion, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft Norden. Under det närmaste decenniet investerar vi 44 miljarder kronor i förnybar energi, vilket ökar utbudet med 10 TWh på den nordiska marknaden. Merparten av satsningen, 41 miljarder kronor, sker i vindkraft.

– Vår ambition är att under den perioden förse 1,6 miljoner hem med el från vind.

Tillståndsprocessen för Lillgrund vindkraftpark startade år 1997. Under 2004 förvärvade Vattenfall rättigheterna till att bygga vindkraftparken. Det första spadtaget för bygget togs i mars 2006. Sedan dess har arbetet pågått med att lyfta alla fundament på plats och därefter installera vindkraftverken.

För vidare information, kontakta:
Anders Dahl, chef Vattenfall Vindkraft, telefon 070-554 02 77 
Erik von Hofsten, presschef Vattenfall Norden, telefon 070-559 54 84


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner

Mer information

Om Lillgrund vindkraftpark
Om vår vindkraft