Pressmeddelande | 2011-07-19 | 09:15

Anne Gynnerstedt ny chefsjurist på Vattenfall

Anne Gynnerstedt har blivit utsedd till chefsjurist och medlem av koncernledningen på Vattenfall. Hon har för närvarande motsvarande position på försvarskoncernen Saab. Hon tillträder sin nya befattning den 9 januari 2012.

Anne Gynnerstedt har varit anställd som chefsjurist och vice VD i Saab AB sedan oktober 2004.

Anne Gynnerstedt har även arbetat som chefsjurist på Riksgälden och suttit i dess verksledning mellan åren 2002-2004 och kommer dessförinnan från många år som bolagsjurist på SAS. Anne Gynnerstedt sitter i styrelsen för Green Cargo AB sedan 2007.

Hon tillträder sin nya befattning på Vattenfallkoncernen i januari 2012.

- Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Anne Gynnerstedt till oss på Vattenfall. Hon har den rätta bakgrunden och erfarenheten för att leda Vattenfalls juridiska enhet och de utmaningar företaget står inför, säger Øystein Løseth, VD och koncernchef på Vattenfall.

- Det är med stor tillförsikt jag har tackat ja till uppdraget som chefsjurist på ett av Europas största energiföretag. Jag ser fram emot att omsätta mina yrkeskunskaper i en för mig ny bransch, säger Anne Gynnerstedt.

För mer information, kontakta:

Anne Gynnerstedt, tfn: 073-418 71 41

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, 08-739 50 10,
press@vattenfall.com.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 21 kB)