Pressmeddelande | 2009-12-29 | 15:45

Arbetet med strömavbrotten fortsätter till sent i kväll

Aktuellt läge i Bohuslän, Dalsland, södra Värmland 2009-12-29 kl 15.45.

Arbetet med att klara av de omfattande störningarna i Vattenfalls elnät i Dalsland och närliggande kommuner forsätter med oförminskad styrka. Norra delen av Mellerud samt Uddevalla och Åmål tillhör de kommuner som fortfarande har flest strömlösa elnätskunder.

Fortfarande arbetar närmare 150 personer för att alla kunder så snart som möjligt skall få strömmen tillbaka. De har bland annat bandvagnar och skogsmaskiner till sitt förfogande, tyvärr kan inte helikoptrar användas i önskvärd utsträckning på grund av nedisningsrisk.

Nya fel uppstår under arbetets gång på grund av nya trädpåfall och linbrott vilket gör att antalet strömlösa kunder pendlar mellan 500-600 för tillfället. Vi har stort fokus och full bemanning på de linjer som varit strömlösa sedan annandagen, det är på dessa linjer som problemen varit störst.

Inriktningen är fortfarande att alla kunder skall ha fått tillbaka strömmen under tisdagen, men tillkommande fel och svårigheter i reparationsarbetet gör prognosen något osäker.

Vi uppmanar alla kunder som inte har fått tillbaka strömmen klockan 19:00 idag att ringa in till vår felanmälan telefon 020-82 58 58 och anmäla att de är strömlösa.

Aktuell störningsinformation får våra kunder på telefonnummer 

020-82 58 58, via SMS-meddelande och på vår hemsida www.vattenfall.se:

Aktuella strömavbrott

Här följer råd om konkreta åtgärder när strömmen har gått.

Elvärme
Stäng av elelementen. Om alla har sina elelement på när elen kommer tillbaka kan hela elnätet bli överbelastat. Då kan elektriciteten försvinna igen.

Kylskåp
Öppna kylskåpsdörren så sällan som möjligt.

Frysskåp
Håll dörren stängd. En välfylld frys håller kylan minst ett dygn om dörren inte öppnas. Vid längre elavbrott bör färdiglagad mat ätas upp så snart som möjligt. Kött och fisk bör tillagas för omedelbar konsumtion (om möjlighet finns att laga mat utan el). Bröd och grönsaker håller ytterligare ett par dagar.

Vatten
Tappa upp dricksvatten. Om avbrottet blir riktigt långvarigt kan trycket sjunka i ledningarna eftersom pumparna drivs med el.

Avbrott under pågående bakning
Bröd som inte är utbakat förvaras svalt. Detsamma gäller utbakat bröd utan fyllning. Knåda degen en gång till och låt den jäsa igen. Utbakat bröd förvaras så svalt som möjligt. Småkakor förvaras svalt.

Avbrott under maskindiskning
Stäng av maskinen och vattenkranen.

Avbrott under tvättning
Stäng av maskinen och vattenkranen. Tvätt som inte är ömtålig kan ligga kvar i maskinen. Ömtålig tvätt plockas ur. Luckan öppnas med hjälp av"nödöppningen", se bruksanvisningen.

Motorvärmare/övrig eldriven utrustning
Ha inte på motor- eller kupévärmare. Stäng av TV, video, musikanläggning med mera, för att underlätta återinkoppling av elen.

Undvik hissar
Använd inte hiss på allmän plats eller i hyreshus vid risk för elavbrott.