Pressmeddelande | 2007-06-21 | 09:00

Atlas Copco köper el med Bra Miljöval från Vattenfall

Atlas Copco-bolagen Secoroc AB och Craelius AB har köpt el med Bra Miljöval för tre år av Vattenfall. Volymen beräknas till 30 GWh per år. Diskussioner pågår med ytterligare bolag inom koncernen. Detta är ett exempel på ökande intresse för miljöfrågorna bland företagskunder.

– Atlas Copco fäster stor vikt vid miljöaspekten. Det gäller även vid vår upphandling av el. Därför är det bra att Vattenfall kan erbjuda el med Bra Miljöval, som motsvarar våra önskemål om miljövänlig elproduktion, säger Nils-Erik Haglund, inköpschef.

Vattenfalls el med Bra Miljöval är producerad av 100 procent förnyelsebar energi i form av 95 procent vattenkraft och 5 procent vindkraft, källor som är godkända enligt de nya kriterierna från Svenska Naturskyddsföreningen. Genom att välja Bra Miljöval bidrar kunden till miljöåtgärder inom vattenkraften och satsningen på förnyelsebara energikällor.

– Det är mycket positivt för oss att våra kunder är ledande när det gäller att agera miljövänligt. Den allmänna klimatdebatten, som inte minst Vattenfall är starkt engagerad i, visar sig leda till konkret handling hos flera kunder. Vi kommer att bli än mer aktiva när det gäller att samarbeta med våra kunder i klimatfrågan, till exempel genom Miljöel och energieffektivisering, säger Erik Sundström, elförsäljning, Vattenfall.

Pressrelease som pdf

Ladda ner