Pressmeddelande | 2010-01-04 | 14:18

Avbrottsläget för Vattenfalls elnätskunder i Bohuslän och Dalsland, måndag förmiddag

Aktuellt läge i Bohuslän, Dalsland, södra Värmland 10-01-04 kl 10.00

Under kvällen och natten till måndagen har nya fel uppträtt i samband med mildare temperatur. Klockan 10.00 var ca 650 kunder strömlösa. Värst drabbat är liksom tidigare kommunerna Mellerud, Vänersborg, Färgelanda, Uddevalla och Munkedal.

Det är alltså fortsatt mycket ostabilt ute i skogarna, tung blötsnö i träden gör att det tillkommer nya fel när något träd inte längre klarar tyngden. Detta kommer att inträffa då och då så länge vädret består. Just nu är närmare 100 personer, driftoperatörer, montörer och skogshuggare, samt bandvagnar och några helikoptrar engagerade i felavhjälpning och förebyggande arbete.

Man försöker hitta och ta bort så många farliga träd som möjligt innan felen uppstår. Detta arbete kommer att fortgå med oförminskad styrka de kommande dagarna. I samband med detta kommer helikoptrar att flyga på låg höjd i de aktuella områdena vilket kan orsaka bullerstörningar och vi ber om överseende med detta.

Vi uppmanar alla kunder som får fel att kontakta vår felanmälan, telefon 020-82 58 58.

Aktuell störningsinformation får våra kunder på telefonnummer
020-82 58 58, via SMS-meddelande och på vår hemsida www.vattenfall.se:

För vidare information kontakta Störningsinformation 0520-88742 eller Presstjänsten 08-739 50 00