Pressmeddelande | 2010-01-04 | 20:00

Avbrottsläget för Vattenfalls elnätskunder i Bohuslän och Dalsland, måndag kväll

Aktuellt läge i Bohuslän, Dalsland, södra Värmland 10-01-04 klockan 19.30.

Under kvällen och natten till måndagen har nya fel uppträtt i samband med mildare temperatur. Arbetet med felavhjälpning har fortgått hela dagen. Klockan 19.30 var fortfarande 200 elnätskunder i Mellerud, Åmål Vänersborg och Uddevalla och man beräknar att alla ska fått tillbaka strömmen innan arbetet avslutas för kvällen.

Det är alltså fortsatt mycket ostabilt ute i skogarna, tung blötsnö som frusit fast på träden gör att det tillkommer nya fel när något träd inte längre klarar tyngden. Detta kommer att inträffa då och då så länge vädret består. Under dagen har närmare 100 personer, driftoperatörer, montörer och skogshuggare samt 13 bandvagnar och tre helikptrar varit engagerade i felavhjälpning och förebyggande arbete. Beredskapen och arbetet fortsätter med hög intensietet under de närmaste dagarna.Man försöker hitta och ta bort så många farliga träd som möjligt innan felen uppstår.

En ny metod för att med hjälp av helikopter få bort den tunga snön från träd intill ledningarna har prövats med lyckat resultat och kommer tas i bruk i stor skala under tisdagen om vädret tillåter.I samband med detta kommer helikopterar att flyga på låg höjd i de aktuella områdena vilket kan orsaka bullerstörningar och vi ber om överseende med detta.

Vi uppmanar alla kunder som får fel att kontakta vår felanmälan, telefon 020-82 58 58

Aktuell störningsinformation får våra kunder på telefonnummer
020 - 82 58 58, via SMS-meddelande och på vår hemsida www.vattenfall.se.

För vidare information kontakta: Störningsinformation 0520-88742 eller Presstjänsten 08-739 50 00