Pressmeddelande | 2007-02-03 | 13:34

Även Forsmark 2 ställs av för analys

Även Forsmark 2 ställs nu av samma orsak som Forsmark 1 ställdes av tidigare idag.

Forsmark 1 och Forsmark 2 är i stort sett identiskt konstruerade. Men det finns även vissa skillnader, bland annat är Forsmark 2 ett år yngre.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, informationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 0705-300 513.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.