Pressmeddelande | 2007-05-16 | 17:15

Billerud tecknar långt elavtal med Vattenfall

Billerud har tecknat ett tioårigt försörjningsavtal med Vattenfall om elleveranser. Avtalet omfattar grundkraft om cirka 400 GWh till fast pris samt ett avtal om balanskraft och elleveranser till spotpris för en fyraårsperiod. I avtalet ingår även portföljförvaltning av el och elcertifikat.

– Det långsiktiga avtalet är ett led i vår strävan att säkra Billeruds långsiktiga konkurrenskraft, säger Per Lindberg VD för Billerud. Tillgången på el är viktigt för oss, och med detta har vi täckt mer än 80 procent av vårt totala behov av el via egen produktion och långtidskontrakt.

– Det gläder oss att ha nått fram till denna överenskommelse med Billerud. Vi har full förståelse för värdet av långsiktig energiförsörjning för elintensiv industri i Sverige, säger Hans von Uthmann vice vd Vattenfall och chef Vattenfall Norden. Det ligger i Vattenfalls intresse att erbjuda långa bra avtal till svensk basindustri, fortsätter han.

– Avtalet med Billerud är ett av flera exempel på Vattenfalls strävan att långsiktigt bidra till goda förutsättningar för den svenska basindustrin, tillägger Hans von Uthmann.

Genom omfattande investeringar i förnyelsebar elproduktion har Billerud på två år minskat behovet av inköpt el från cirka 1100 GWh till cirka 700 GWh. Företaget moderniserar också sin maskinpark med omfattande uppgraderingar av två pappersmaskiner i Skärblacka och Gruvön för 370 miljoner kronor under 2007.

– Vi har inte tid att invänta en eventuellt minskad osäkerhet på elmarknaden. Vår bedömning är att vi har nått ett bra avtal och en balanserad försörjning av el. Vi kan nu gå vidare och utveckla vår huvudaffär att leverera konkurrenskraftiga förpackningslösningar, säger Per Lindberg.

Avtalet gäller grundkraft under tioårsperioden 2008-2017, samt el till spotpris och balansansvar för resterande elinköp under perioden 2008-2011.

För vidare information, kontakta:
Per Lindberg, VD Billerud AB, telefon 08-553 335 02; 0702-481 517,
alternativt Bertil Carlsén, CFO Billerud AB, telefon 08-553 335 07; 0730-211 092

Hans von Uthmann, vice VD Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden
genom pressekreterare Anna Lihr Vattenfall telefon: 08-739 55 93; 070-893 33 52

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.