Pressmeddelande | 2011-03-18 | 12:00

Björn Savén är utsedd till ordförandes ersättare, tillika vice ordförande i Vattenfall AB

Vattenfalls styrelse har inom sig, efter samråd med finansdepartementet, utsett Björn Savén till ordförandes ersättare, tillika vice ordförande i Vattenfall AB.

Björn Savén kommer i denna egenskap att leda styrelsens arbete fram till årsstämman den 27 april 2011.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta: 
Caroline Rylander, Presschef Sverige, mobil 0730-799954

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ned pressmeddelandet (PDF 36 kB)