Pressmeddelande | 2007-11-20 | 13:00

Boliden och Vattenfall fördjupar samarbetet i Norden

Den omfattande expansionen vid Aitik-gruvan i Gällivare gör att Bolidens behov av elkraft ökar. Enligt ett nytt avtal kommer Vattenfall under avtalstiden, som inleds år 2010, att leverera totalt cirka 4 TWh el till Boliden.

Det mångåriga avtalet är ett led i ett mer omfattande samarbete för att säkerställa konkurrenskraftiga priser för Bolidens elkostnader och skapa förutsättningar för långsiktiga investeringar.

Redan under 2008 kommer Vattenfall att inleda elleverans med balansansvar till smältverket i Harjavalta samt hantera portföljförvaltning till delar av Bolidens verksamheter i Finland.

– Det är mycket glädjande att kunna presentera ett fördjupat långsiktigt samarbete med Boliden på nordisk bas, Vattenfall får i och med detta en tydlig relation också med basindustrin i Finland, säger Hans von Uthmann vice VD Vattenfall AB och Chef Vattenfall Norden.

– Förutom att vi vill säkra vår Aitikinvestering så är detta också ett led i vår energipolicy att i möjligaste mån sluta långsiktiga avtal för våra produktionsenheter, för att på så sätt säkerställa ramarna för våra elkostnader, säger Svante Nilsson, tf VD på Boliden.

För vidare information, kontakta:
Hans von Uthmann vVD Vattenfall AB och Chef Vattenfall Norden genom pressekreterare Anna Lihr + 46 708 93 33 52
Svante Nilsson, tf VD Boliden AB, +46 8 610 1527, + 46 70 583 32 78

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner