Pressmeddelande | 2008-09-24 | 08:30

Borealis och Vattenfall tecknar avtal om elleveranser i Sverige och Finland

Vattenfall har slutit ett avtal med Borealis, ledande leverantör av plastlösningar, om leverans av tre terawattimmar under drygt två år. Avtalet berör Borealis verksamheter i Sverige och Finland.

Vattenfalls avtal med Borealis omfattar elleveranser och finansiella tjänster till Borealis verksamhet i Finland och Sverige. Den totala leveransen är omkring 3 TWh under kontraktstiden som löper över 27 månader.

- Vi samarbetar med Vattenfall inom ett antal områden i Stenungsund och ser fram emot att utöka vårt partnerskap i både Sverige och Finland. Vattenfall kommer att leverera en konkurrenskraftig energilösning som motsvarar våra behov väl, säger Ricky Sullivan, Sourcing Manager, Energy & Utilities.

- Vi är mycket glada över avtalet med Borealis och ser det som ytterligare en bekräftelse på Vattenfalls starka relationer med den elintensiva industrin i Norden. Avtalet är också spännande eftersom det omfattar leverans i flera länder, något som bidrar till ökad konkurrenskraft åt våra kunder, säger Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden.

Borealis är ett världsledande företag inom plasttillverkning och har sitt koncernhögkvarter i Wien. Anläggningarna i Sverige ligger i Stenungsund och i Finland i Borgå.

För vidare information, kontakta:
Anna Lejestrand, pressekreterare Vattenfall Norden, telefon: 070 619 61 75
Ricky Sullivan, Sourcing Manager, Energy & Utilities Borealis, telefon: +47 90 14 56 25

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.