Pressmeddelande | 2008-06-13 | 09:30

Brist i säkerhetssystem på Ringhals 2

När Ringhals 2 efter den årliga översynen skulle återstartas upptäcktes att två pumpar i ett hjälpkylsystem inte gav det flöde som förväntades. Startförberedelserna avbröts och ledningen satte igång en grundlig analys av vad felet har haft för inverkan.

Analysens preliminära slutsatser, som redovisades för Ringhals igår eftermiddag, visar att pumparnas flöde inte är tillräckligt för att uppfylla kraven i den säkerhetsredovisning som Ringhals 2 har lämnat till myndigheterna.

– Information om problemet har legat på Vattenfalls och Ringhals hemsidor sedan den 30 maj, säger Gösta Larsen, kommunikationschef på Ringhals.

Reaktorerna är byggda med flera lager av säkerhetssystem som är oberoende av varandra, vilket gör att de klarar av både den här typen av fel och mänskligt felhandlande, utan att säkerheten sätts ur spel. Den bristande pumpkapacitetens påverkan på reaktorsäkerheten har varit liten. Ringhals ledning ser dock mycket allvarligt på att provningsrutinerna inte varit tillräckligt bra för att upptäcka bristen tidigare och vidtar nu flera åtgärder för att förhindra en upprepning.

Alla kylsystem av betydelse för säkerheten vid Ringhals 2 har gåtts igenom för att säkerställa att flöde och tryck uppfyller de krav som ställs. De övriga tre reaktorblocken kontrolleras på motsvarande sätt.

Ringhals kommer nu, till Statens Kärnkraftinspektion, att ansöka om tillstånd för återstart av reaktorn vid reducerad effekt, i väntan på att pumparnas kapacitetsbrist har åtgärdats. Bristen i pumpfunktionen har av Ringhals preliminärt klassats som en INES 1.

För vidare information, kontakta:
Gösta Larsen, kommunikationschef Ringhals 

T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka

Lämnat av:
Ringhals informationsenhet, telefon: 0340-66 70 00
Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10

Fakta om INES

INES (International Nuclear Event Scale) har skapats för att allmänhet och media skall få en snabb och begriplig förklaring av den säkerhetsmässiga betydelsen av incidenter vid kärntekniska anläggningar. Skalan är graderad från 1 till 7 där sjuan är den allvarligaste. En etta beskrivs som en avvikelse från normaldrift med låg eller ingen säkerhetsbetydelse. Anläggningens djupförsvar har dock varit försvagat.