Pressmeddelande | 2008-12-11 | 10:57

Business Day vid klimatkonferensen i Poznan: Näringslivet välkomnar tydligare riktlinjer i klimatfrågan

Under ”Business Day” i samband med FN:s klimatkonferens var det tydligt att näringslivets kun-skaper och åtgärder har stor betydelse för möjligheten att hitta en långsiktig lösning. Men för att lyckas behöver politikerna ge näringslivet tydliga riktlinjer.

I samband med FN:s pågående klimatkonferens i polska Poznan möttes näringsliv, politiker och experter för att diskutera en handlingsplan med utgångspunkt i Bali-mötet. Budskapet från näringslivet var tydligt: Företagsvärlden har mycket att bidra med i en lösning på klimatproblemet, men det behövs tydligare riktlinjer från politikerna.

Bland talarna fanns Vattenfalls vd och koncernchef Lars G Josefsson som pratade om infrastruktur och urbanisering, övergångsscenarier från gammal till ny teknik. Lars G Josefsson har länge varit en drivande kraft i klimatarbetet, både på hemmaplan och bland världens energibolag. Vattenfall har som första energibolag i världen presenterat en handlingsplan för hur den egna verksamheten ska vara koldioxidneutral år 2050. Lars G Josefsson hade också en central roll när energiproducenterna från världens största indus-triländer tidigare i höst enades om att minska utsläppen av koldioxid med 60–80 procent till 2050.

På plats i Poznan under klimatkonferensen finns också hundratusentals orangea figurer som symboliserar de över 220 000 personer som skrivit under Vattenfalls klimatmanifest. Manifestationen syftar till att visa politiker och beslutsfattare stöd för att fatta de nödvändiga besluten.

Manifestet omfattar tre punkter:

  • Vi behöver ett globalt pris på koldioxidutsläpp
  • Vi behöver ge mer stöd till klimatvänlig teknik
  • Vi behöver införa klimatkrav på produkter


Mer information samt rörlig bild från Poznan, fri för nedladdning, finns via:

http://mnr2.world-television.com/vattenfall/poznan

http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/370103press/1298727video/index.jsp

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Lind, pressekreterare, Vattenfall
E-post: edvard.lind@vattenfall.com
Telefon: + 46 8 739 56 74

Pressrelease som pdf

Ladda ner