Pressmeddelande | 2009-11-27 | 12:33

CNBC intervjuar Lars G Josefsson i dag inför Cop 15

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson har som en av åtta globala företagsledare valts ut till den internationella TV-kanalen CNBC:s nyinstiftade klimatpanel. I en serie intervjuer kommer panelens medlemmar inför och under klimattoppmötet Cop 15 i Köpenhamn att diskutera näringslivets klimatutmaningar. Den första intervjun direktsänds klockan 17.10 i dag, fredagen den 27 november, på CNBC.

CNBC:s klimatpanel kommer att behandla en rad frågeställningar under de kommande veckorna. Viktiga ämnen är bland annat om världens länder kan enas om ett nytt klimatavtal, hur handeln med utsläppsrätter kan utökas globalt och vilken typ av energikällor som kommer att krävas för att nå klimatmålen.

Klimatpanelen – CNBC:s Carbon Council – består av:
- Chad Holliday, Styrelseordförande, DuPont
- Léo Apotheker, vd, SAP
- Mike Splinter, vd, Applied Materials
- Lars G. Josefsson, vd, Vattenfall
- John Rowe, vd, Exelon
- Dr Zhengrong Shi, Styrelseordförande, Suntech Power
- Mike Mack, vd, Syngenta
- Hans Wijers, vd, Akzo Nobel

Intervjun med Lars G Josefsson direktsänds i dag fredagen den 27 november klockan 17.10 CET på CNBC, och kommer därefter även att finnas tillgänglig på:

http://www.cnbc.com

http://www.vattenfall.com/cop15