Pressmeddelande | 2008-02-19 | 10:27

Dags att anmäla sig till Kämpa för klimatet 2008

Idag lanseras årets upplaga av tävlingen Kämpa för klimatet och tävlingens hemsida www.nationalgeographic.com/combatclimatechange. Syftet med tävlingen är att informera och engagera skolungdomar i klimatfrågan och uppmuntra dem att bidra med idéer till att förbättra miljön och bekämpa klimatförändringen. 

Förstapriset är att delta i en spännande expedition till Puerto Rico i Västindien.

National Geographic och Vattenfall startade tävlingen Kämpa för klimatet år 2007 med syftet att stimulera unga människor att engagera sig i klimatfrågan. Den nya upplagan av tävlingen startar idag och sista ansökningsdagen är den 15 maj 2008. Tävlingen riktar sig till skolungdomar i åldern 14 till 19 år i Danmark, Finland, Polen, Sverige och Tyskland.

– Webbsidan är utformad för att lärare och elever ska få tillgång till användbar och värdefull information. Där finns till exempel information om vad global uppvärmning är, vilken betydelse klimatförändringen har och hur vi kan bekämpa klimatförändringen, säger Rebecca Hill, global marknadschef på National Geographic magazine.

– Tävlingen ger lärare en fantastisk chans att öka skolungdomar-nas kunskap om denna viktiga fråga på ett stimulerande och kreativt sätt, säger Maria Parent, pressekreterare, på Vattenfall.

Europavinnarna och deras handledande lärare kommer att delta på en spännande Earthwatch-expedition till Puerto Rico. Under en vecka får deltagarna varierande uppgifter, såsom att mäta träd, räkna ödlor och grodor, hjälpa till att märka och identifiera växter och att sätta upp nya experiment för plantering av olika träd- och buskarter. Expeditionen är en fantastisk möjlighet att uppleva och lära sig om ett regnskogsområde som väldigt få har besökt. Samtidigt kommer deltagarna att medverka i, och bidra till ett viktigt forskningsprojekt om hållbar naturvård.

De nationella vinnarna vinner en kameramobiltelefon från Sony Ericsson och fotoguide för mobilkameror från National Geographic.

Information att hitta på www.nationalgeographic.com/combatclimatechange

  • Vad är global uppvärmning?
  • Vilken betydelse har klimatförändringen?
  • Hur kan vi bekämpa klimatförändringen?
  • Vad är energi idag och i framtiden?
  • Vilka lösningar finns?

För mer information, vänligen kontakta:
Rebecca Hill, global marknadschef, National Geographic magazine, tel: +44 20 7751 7583, mobil: +44 7815 55 44 34
Maria Parent, pressekreterare, Vattenfall, tel: 08-739 65 50, mobil: 076-807 65 50

För mer information om Earthwatch:. www.earthwatch.org/europe (nytt fönster)

National Geographic

National Geographic Society, som grundades 1888, är en av världens största ideella organisationer inom vetenskap och utbildning. 

National Geographics uppdrag är att öka och sprida kunskap inom geografi och samtidigt främja bevarandet av världens kultur- och naturresurser. National Geographic återger världen genom fem tidningar, TV-program, filmer, radio, böcker, video, kartor, interaktiv media och handelsvaror.

Magasinet National Geographic, som är organisationens officiella tidning, publiceras på engelska och ges ut i 31 lokala utgåvor, läses varje månad av 40 miljoner personer över hela världen. National Geographic Channel når mer än 285 miljoner hushåll på 27 språk i 163 länder. Nationalgeographic.com har i genomsnitt 60 miljoner sidvisningar per månad.

National Geographic har finansierat mer än 8 000 vetenskapliga forskningsprojekt and stödjer ett utvecklingsprogram som bekämpar geografisk analfabetism. För mer information gå in på:

www.nationalgeographic.com (nytt fönster)

Vattenfall

Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.