Pressmeddelande | 2011-06-24 | 11:00

Dresdens stadsfullmäktige godkänner Vattenfalls ENSO-affär

Dresdens stadsfullmäktige godkände igår affären där EnergieVerbund Dresden GmbH (EVD) förvärvarde 21,3 procent av ENSO som hittills har ägts av Vattenfall.

Detta meddelades redan 13 april och är en delav den fortgående implementeringen av Vattenfalls nya koncernstrategi.

Stadsfullmäktige i Dresden, huvudstad i den tyska förbundsdelstaten Sachsen, godkände igår affären därEnergieVerbund Dresden GmbH (EVD) förvärvar de 21,3 procent av ENSO som hittills har ägts av Vattenfall.

Dresden har därmed, genom Technische Werke Dresden GmbH och EnergieVerbund Dresden GmbH, ökat sittaktieinnehav i energiföretaget ENSO, med säte i östra Tyskland, från 50,7 till 72 procent. Försäljningspriset är 147miljoner euro. Avtalet ger också EVD option på förvärv av pumpkraftverket Niederwartha från Vattenfall. Ett beslut ifrågan förväntas komma under innevarande år.

Vattenfall har därmed tagit ytterligare ett steg i arbetet med att implementera den nya koncernstrategin.

– Försäljningen av detta aktieinnehav är ett steg i den pågående implementeringen av vår strategi. Ett av målen medstrategin är att avyttra våra minoritetsinnehav, understryker Tuomo Hatakka, Chef Business Division Production.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För mer information, kontakta:
Steffen Herrmann
Press OfficerVattenfall Europe
Tel: +49 30-8182-2321

Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, telefon: +46 8 739 50 10
press@vattenfall.com.

Ladda ner pressmeddelandet (pdf)