Pressmeddelande | 2008-05-12 | 11:16

E.ON förvärvar Vattenfalls verksamhet i Boxholm

E.ON förvärvar Vattenfall Värme Nordens verksamhet i Boxholm, enligt en överenskommelse mellan de två företagen.

Strategin för Vattenfall Värme Norden är att koncentrera verksamheten till sju geografiska områden i Sverige. För de verksamheter som inte passar in i den strategin söker man långsiktiga lösningar.

– Jag är glad att vi har träffat en överenskommelse med E.ON om verksamheten i Boxholm. E.ON är ett seriöst företag, som uppfyller de krav vi har på dem som övertar verksamheter vi säljer. Jag är övertygad om att de kommer att kunna utveckla verksamheten till gagn för både kunder, personal, samhälle och miljön säger Karl Bergman, chef för Vattenfall Värme Norden.

– Jag är oerhört glad och stolt att vi tar över ansvaret för fjärrvärmen i Boxholm. Det ligger helt i linje med vår erfarenhet av att utveckla fjärrvärmen på mindre orter, säger Per-Olof Lindholm, tf vd på E.ON Värme Sverige. Vårt fokus i Boxholm de närmaste åren kommer att vara Boxholmsågens ökade behov och vårt redan framgångsrika samarbete med Rörvik Timber.

E.ON kommer enligt planerna att tillträda som ägare den 14 maj 2008. Fyra medarbetare som berörs av överenskommelsen erbjuds anställning i E.ON.

För vidare information, kontakta:
Karl Bergman, chef för Vattenfall Värme Norden, telefon 08-739 54 01.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressmeddelandet som pdf

Ladda ner