Pressmeddelande | 2008-10-11 | 11:07

Elbranschen ingår internationell överenskommelse för krafttag mot klimatförändringen

I veckan träffade ledarna för elproducenterna i de stora industriländerna en historisk överenskommelse. Vid ett toppmöte under tisdag och onsdag i Atlanta, USA, slöt intresseorganisationerna för elproducenterna i Europa, Kanada, USA, Australien och Japan en överenskommelse om att minska utsläppen av koldioxid med 60-80 procent till 2050.

Elproduktionen står idag för runt en fjärdedel av världens totala koldioxidutsläpp. En sänkning med 60-80 procent får med andra ord en betydande effekt.

Lars G Josefsson, Vattenfalls vd och ordförande för den europeiska organisationen Eurelectric, har varit drivande i frågan om att sänka utsläppen.

– Det här är ett stort steg framåt. Det har skett otroliga framsteg i industrins syn på sin roll i klimatfrågorna. För 3-4 år sedan fanns inte den här mognaden i klimatfrågan, säger Lars G Josefsson, vd för Vattenfall.

Kina och Indien var inte representerade på mötet men det diskuterades även hur de kan bidra.

– Vi bildade en arbetsgrupp, Electricity Partnership, för att utveckla ny teknik. Bland deltagarna fanns också stort stöd för att erbjuda de stora utvecklingsländerna tillgång till den här tekniken, säger Lars G Josefsson.

Även om elbranschens överenskommelse får betydande effekt för klimatet så räcker det inte. Förhoppningen är nu att andra branscher följer efter.

– Genom att ta det här steget hoppas vi kunna inspirera bland annat den tillverkande industrin, liksom jord- och skogsbruksindustrin att följa efter, säger Lars G Josefsson.

Vattenfall presenterade i slutet av september i år sin ambition att vara koldioxid-neutrala år 2050. Ett mål som uppfattades som mycket aggressivt av de andra deltagarna vid mötet i Atlanta, enligt Lars G Josefsson.

För vidare information, kontakta:
Mark Vadasz, Presschef Vattenfall AB, telefon: 070-344 61 50.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressmeddelandet som pdf


Ladda ner