Pressmeddelande | 2009-10-13 | 09:22

Elisabeth Ström ny kommunikationsdirektör för Vattenfall

Elisabeth Ström har utsetts till kommunikationsdirektör för Vattenfall. Hon tillträder tjänsten den 1 januari 2010.

Elisabeth Ström

Den nya kommunikationsdirektören, tillika vice vd och medlem i koncernledningen, blir ansvarig för Vattenfalls kommunikation och omvärldsanalys. Därigenom tar Vattenfall ett mer samlat grepp om kommunikations- och affärsfrågor och utgår tydligare från att Vattenfall agerar under ett gemensamt varumärke i Europa. Även Nuon, som primärt verkar i Nederländerna, kommer successivt att övergå i Vattenfalls varumärkesstruktur.

– Vattenfall tar nu nästa steg i kommunikationsarbetet. I Elisabeth Ström får vi en erkänt kunnig och handlingskraftig ledare med gedigen erfarenhet, säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson

– Detta är en av Europas mest spännande kommunikationschefsposter. Vattenfall har stora utmaningar framför sig, men också fantastiska styrkor. Jag känner mig entusiastisk inför uppgiften, säger Elisabeth Ström.

Elisabeth Ström är för närvarande arbetande styrelseordförande och vd för de internationellt verksamma affärskonsulterna Everystone Nordic AB och kommunikationsbyrån The Brand Union AB samt ordförande för Sveriges Kommunikationsbyråer. Tidigare har hon bland annat varit vice vd och ansvarig för Marknad och Försäljning hos Posten AB, vice vd och kommunikationsdirektör för Kooperativa Förbundet (KF) och inom Föreningssparbanken AB publ.

För vidare information, kontakta:
Mark Vadasz, presschef, telefon 08-739 6066, mobil 070-344 61 50.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Ladda ner bilder av Elisabeth Ström

Elisabeth Ström