Pressmeddelande | 2009-09-22 | 15:14

En kvarts miljon klimatsignaturer överlämnas till FN

Idag överlämnas 244 388 namnunderskrifter från Vattenfalls globala klimatinitiativ till FN:s officiella miljöprogram ”Seal the Deal”. Överlämnandet till FN sker i samband med det pågående klimattoppmötet i New York.

Vattenfalls VD Lars G Josefsson och Georg Kell, Executive Director, UN Global Compact. (Foto: UN Global Compact/Michael Dames)

Vattenfalls VD Lars G Josefsson och Georg Kell, Executive Director, UN Global Compact. (Foto: UN Global Compact/Michael Dames)

– Vattenfall har genom sitt klimatmanifest gett allmänheten möjlighet att påverka beslutsfattare på en global nivå. Vi vill på detta sätt stödja beslutsfattare att vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta för företag och individer att bromsa klimatförändringen, säger Vattenfalls VD Lars G Josefsson. 

– Antalet signaturer speglar människors stora engagemang i klimatfrågan. FN:s världsomspännande kampanj ”Seal the Deal” har samma syfte som vårt initiativ: att nå ett positivt beslut för klimatet vid COP 15 i Köpenhamn och därför väljer vi att förena de två. Idag lämnar vi över nästan en kvarts miljon signaturer vid FN:s klimatmöte i New York där två tredjedelar av alla världens statsöverhuvud finns på plats. 

Närmare en kvarts miljon människor har hittills signerat Vattenfalls klimatmanifest som efterfrågar: 

1. Ett globalt pris på utsläpp av koldioxid
2. Mer stöd till klimatvänlig teknik
3. Klimatkrav på produkter

Initiativet är del av en långsiktig satsning från Vattenfall. Koncernen har som första energibolag i världen satt som mål att vara koldioxidneutrala 2050.

”Seal the Deal” är en kampanj från FN:s miljöprogram. Namnunderskrifter och olika evenemang ska fungera som en påminnelse om att världens ledare måste förhandla fram en effektiv och rättvis överenskommelse vid det stora klimatmötet i Köpenhamn i december.

För vidare information, kontakta:
Mark Vadasz, Presschef, Media Relations, tel. 070-344 61 50


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Klicka på länken nedan för att se en större bild

Vill du se en större bild av det överlämnade dokumentet, kan du klicka på länken nedan. Även den översta bilden, på själva överlämnandet, finns i full skala.
Climate Signature Initiative
Vattenfalls VD Lars G Josefsson och Georg Kell, Executive Director, UN Global Compact.

Se vad du kan göra

Se filmen "Discover what your signature can do for the climate"

Pressreleasen i pdf-format

Ladda ned pressreleasen som pdf