Pressmeddelande | 2011-12-27 | 11:00

Ett flertal elkunder är fortfarande strömlösa efter stormen under helgen

Lägesrapport kl 10.00. Ovädret som drabbade Sverige med stor kraft under natten mellan söndag och måndag orsakade strömavbrott för många elkunder. För närvarande är fortfarande ca 16 000 kunder strömlösa.

Som mest var igår drygt 88 000 av Vattenfalls kunder strömlösa. Med hjälp av kraftigt förstärkt personalstyrka både i driftcentral och i fält kunde många av felen vara avhjälpta till igår kväll.

Dessutom har felavhjälpning pågått under natten. Tyvärr har dock ytterligare fel uppstått på grund av fortsatt blåst. För närvarande är därför fortfarande cirka 16 000 kunder strömlösa.

Huvuddelen av de återstående problemen finns i områdena Värmdö, Haninge, och Tyresö sydost om Stockholm. Under reparationsarbetet har vi funnit ett stort antal mycket sönderslagna ledningar vilket innebär att vi just nu har svårt att bedöma när alla kunder kan få strömmen tillbaka.

För övriga delar av landet är prognosen för närvarande att samtliga kunder skall ha strömmen tillbaka under dagen.

Totalt arbetar cirka 300 personer – montörer, drift- och kundservicepersonal – och andra resurser för att klara de pågående strömavbrotten så snabbt som möjligt. Dessutom används åtta helikoptrar för fellokalisering.