Pressmeddelande | 2009-06-22 | 19:00

Europeiska konkurrensmyndigheten ger grönt ljus för Vattenfalls förvärv av Nuon

Den europeiska konkurrensmyndigheten har godkänt försäljningen av Nuons aktier till Vattenfall, under förutsättning att Nuon Deutschland GmbH gör sig av med sin försäljningsverksamhet. Nuon Deutschland har 275 000 elkunder och 35 000 gaskunder, framför allt i Hamburg och Berlin.

Affärsenheten Nuon Deutschland kommer att finnas kvar och erbjuda samma produkter och tjänster. Kundavtalen kommer att förbli oförändrade. Organisationen kommer inledningsvis att bibehållas med samma anställda. En ny ägare till organisationen ska sökas.

Klartecknet är en viktig förutsättning för att slutföra Vattenfalls förvärv av Nuon, som offentliggjordes den 23 februari i år. Vid en extra bolagsstämma den 17 juni beslöt en majoritet av Nuons aktieägare att anta Vattenfalls erbjudande om att förvärva aktierna i Nuon. Transaktionen är planerad att genomföras den 1 juli 2009.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, Group Media Relations, telefon 08-739 56 74, mobil 070-358 63 30. 

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.