Pressmeddelande | 2008-02-27 | 09:00

Få företag drar nytta av klimatfördelar i affärsverksamheten

Klimatförändringen har stor betydelse för svenska företags affärsverksamhet, men utnyttjas inte systematiskt av de företag som har konkurrensfördelar genom sin klimatprestanda. Detta trots att företagen är rörande eniga om att klimatfrågor kommer att få allt större vikt i framtiden.

Det framgår av en enkät, där 200 företagsledare från olika branscher inom svensk industri tillfrågats om olika aspekter av klimatfrågan.

Undersökningen, som genomförts av Vattenfall Power Consultant (VPC), visar på hur företag ser på klimatfrågans inverkan på affärerna. 

– Studien ger en bild av hur företagen faktiskt ser på klimatförändringens inverkan på affärerna. Den belyser brister och risker, men också konkreta affärsmöjligheter som uppkommit i anslutning till klimatförändringen, säger Veijo Huusko, chef för affärsområde Business Development inom Vattenfall Power Consultant. Det finns således stora fördelar att vinna för dem som börjar agera och förekommer sina konkurrenter.

Här är några av de slutsatser VPC dragit från svaren:

  • Debatten om klimatförändringar påverkar företagen mer än de styrmedel som finns.
  • Många har mätt sin klimatpåverkan men få har jämfört sig med konkurrenterna.
  • Transportbranschen tycks ligga längst fram i klimat- och miljöarbetet.
  • Energieffektivisering är den mest efterfrågade kompetensen, särskilt inom processindustrin.


Undersökningen omfattar sex olika branscher: material (stål och metall, processindustri, gruvdrift m.m.), tillverkning (papper, livsmedel, kemi m.m.), transport (frakt-, transport- och reseföretag), handel (grossist, detalj, hotell/restaurang), it & telekom samt bygg- & fastighetsbranschen. Den genomfördes under november 2007. Alla tillfrågade företag har mer än 200 anställda i Sverige, men alla är inte helt svenskägda.

För vidare information, kontakta:
Veijo Huusko, chef Business Development Vattenfall Power Consultant, telefon 070-242 80 70.
Henrik Bergström, tf medieansvarig, Vattenfall Tjänster, telefon 070-669 78 79.

Är du intresserad av hela studien? Kontakta:
Louise Brandesten, managementkonsult, Business Development Vattenfall Power Consultant, telefon 08-699 86 67.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.