Pressmeddelande | 2007-08-21 | 11:58

Felaktiga uppgifter om minskade arbetstillfällen

TT har tidigare i dag gått ut med information om att drygt 200 arbetstillfällen försvinner från Vattenfall Eldistribution. Uppgiften är felaktig och helt gripen i luften.

Vattenfall Eldistribution är mitt uppe i en omorganisation. Alla våra medarbetare erbjuds att arbeta kvar inom Vattenfall. Detta kan i vissa fall innebära att vissa medarbetare erbjuds andra arbetsuppgifter på andra orter.

- Vi inom Vattenfall Eldistribution väljer att föra diskussioner om företagets framtid direkt med våra medarbetare och inte via det offentliga rummet, meddelar Lauri Virkkunen, VD Vattenfall Eldistribution.

För mer information:
Anna Lihr, Pressekreterare 08-739 55 93

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner