Pressmeddelande | 2008-10-07 | 10:44

Fjärrvärme i Pål Jungs Hage för miljöns skull

Fjärrvärmen från Vattenfall har expanderat kraftigt under de senaste åren i Nyköping. En stor anslutning är den nya gallerian Pål Jungs Hage som kommer att värmas med 1,2 GWh. Miljöfaktorn spelade stor roll när Invensis Invest AB valde uppvärmning.

Stadens nya köpcentrum Pål Jungs Hage har vuxit fram och är nu redo för invigning. Vattenfall har dragit fram fjärrvärme till gallerian, bland annat genom att borra sig under E4:an och trycka ledningen under vägen för att minimera störningen av trafiken.

– Fjärrvärme var ett miljömedvetet val för oss. Vi bygger på 2000-talet och då vill vi ha det modernt och miljövänligt. Vi har också vägt in att fjärrvärme är bekymmersfritt och pålitligt; vi har räknat på driftsekonomin och även där vinner fjärrvärmen i och med att underhållet blir mer kostnadseffektivt, säger Mats Häggblom, projektledare och delägare i Invensis Invest.

Värmen i Nyköping produceras nästan enbart av biobränsle. I samband med värmeproduktionen genereras även el och därmed utnyttjas hela värdet av bränslet. Elen från Vattenfall är producerad av förnybart bränsle och den kan förväntas konkurrera ut en del fossilt producerad el från elmarknaden.

– Genom att välja fjärrvärme har Invensis Invest gjort ett miljöriktigt val för Nyköping. Vattenfall bidrar till att minska koldioxidutsläppen i kommunen, säger Per Ljung, chef för Vattenfall Värme i Nyköping.

– Vi på Vattenfall arbetar intensivt för att reducera våra utsläpp så att vi bidrar till att bromsa, och på sikt stoppa klimatförändringarna, säger Karl Bergman, chef för Vattenfall Värme Norden.

Pål Jungs Hage är ett exempel på Vattenfall Värmes expansion av fjärrvärmen i Nyköping under de senaste åren. Det är en stor anslutning, men Vattenfall har även förtätat det befintliga fjärrvärmenätet. Ökningen ligger på 5 GWh på två år. Det motsvarar ungefär uppvärmningen av 270 normala villor.

För vidare information, kontakta:
Karl Bergman, chef Vattenfall Värme Norden, telefon 070-539 60 05

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10