Pressmeddelande | 2010-09-21 | 07:30

Fokus på kärnmarknaderna Sverige, Tyskland och Nederländerna

Ny strategisk inriktning ska skapa vinst- och värdeökning samt minska Vattenfalls CO2-exponering. Vattenfalls nya strategiska inriktning ska ge företaget ökad vinst, ökat värde, minskade skulder och en minskad CO2-exponering. Vattenfall siktar därigenom på att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.

Vattenfalls nya strategiska inriktning ska ge företaget ökad vinst, ökat värde, minskade skulder och en minskad CO2-exponering. Vattenfall siktar därigenom på att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Vattenfall ska fortsätta att vara ett integrerat europeiskt företag med en bred energiportfölj. Geografiskt fokus ligger på Sverige, Tyskland och Nederländerna. Vattenfall ska också införa en verksamhetsstyrd organisationsstruktur.

Vattenfall står inför en utmanande marknadssituation. Företaget har etablerat en stark ställning, men måste förbättra sin effektivitet och tillgänglighet, minska sina skulder och sin CO2-exponering som idag är över medelnivå i branschen.

Efter en intensiv period av förvärv i syfte att framgångsrikt etablera Vattenfall som ett stort europeiskt energiföretag går Vattenfall nu in i en konsolideringsfas. Ett kostnadsreduktionsprogram kommer att initieras med målsättningen att minska rörelsekostnaderna med sex miljarder kronor (omkring 648 miljoner euro). Detta ska uppnås med hjälp av minskade inköpskostnader samt processförbättringar inom drift och underhåll. En del av de minskade kostnaderna består i att minska antalet anställda, där målet är att försöka klara detta genom naturliga avgångar. Diskussioner med facket pågår.

Vad gäller investeringar kommer det övergripande investeringsprogrammet för de kommande fem åren (2011–2015) att begränsas till 165 miljarder kronor (omkring 17,8 miljarder euro), jämfört med 201 miljarder kronor (omkring 21,7 miljarder euro) under nuvarande investeringsperiod (2010–2014).

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Möjligheten att avyttra verksamheter och tillgångar som inte stöder den nya strategiska inriktningen ses över. Syftet med avyttringarna är att minska Vattenfalls CO2-exponering samt stärka balansräkningen i syfte att kunna växa igen inom en snar framtid. Vattenfall vill växa inom energislag med låg eller lägre klimatpåverkan såsom vindkraft, kärnkraft, biomassa, vattenkraft och naturgas. Vattenfall kommer även fortsättningsvis att fokusera på produktion, distribution, trading och försäljning. Företaget behåller också alla tre produkterna elektricitet, värme och gas.

– Med den nya strategiska inriktningen tar Vattenfall nästa steg i företagets utveckling, säger koncernchef Øystein Løseth. Målet är att stärka Vattenfalls balansräkning, öka vinsten och värdet samt förbereda företaget inför ytterligare tillväxt i framtiden.

– Efter en tid av intensiv tillväxt är det nu tid för konsolidering, säger Lars Westerberg, styrelseordförande. Vattenfall kommer att minska sin CO2-exponering och bli ett av de företag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.

En verksamhetsstyrd organisationsstruktur kommer att införas från och med 1 januari 2011. Diskussioner förs just nu fackliga representanter. Den nya organisationen kommer att leda till ökat ansvarstagande, starkare resultat, lägre overhead- och administrativa kostnader samt ökat kundfokus.

Den nya koncernledningen, Executive Group Management, kommer att bestå av:
Øystein Løseth – Koncernchef,
Tuomo Hatakka – Production,
Huib Morelisse – Asset Development,
Harald von Heyden – Asset Optimization and Trading,
Anders Dahl – Renewables,
Torbjörn Wahlborg – Distribution and Sales,
Jonas Florinus – tillförordnad finansdirektör,
Lars Gejrot – HR,
Elisabeth Ström – External Relations and Communications, och
Andreas Regnell – Strategy.

Vattenfall Strategic Direction 
Multimedia Press Release (på engelska, nytt fönster)

För mer information, vänligen kontakta:
Ivo Banek, Head of Media Relations, telefon: +46 722 098 754

Från Vattenfall's Press Office, telefon: +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com