Pressmeddelande | 2010-03-23 | 16:00

Förändringar i ledningen för Vattenfall Central Europe

Styrelsen för Vattenfall Europe AG utsåg idag Stefan Dohler som ny medlem i ledningen för Vattenfall Europe AG ansvarig för Finans. Från och med 1 april ersätter han Hans-Jürgen Meyer, som lämnar företaget.

Stefan Dohler har varit chef för den Business Unit som ansvarar för Vattenfalls distributions- och transmissionsnät i Tyskland och Polen. Han var också affärsansvarig för distributionsnätföretagen i Tyskland. Vid sidan av sin nya uppgift kommer han att behålla sin position som chef för denna Business Unit till och med 30 april 2010.

Stefan Dohlers efterträdare från 1 maj 2010 blir Helmar Rendez, som har varit chef för Vattenfalls koncernfunktion Strategi i Stockholm.

Vattenfalls högsta verkställande enhet, Executive Group Management (EGM), kommer i framtiden att strömlinjeformas och Tuomo Hatakka, chef för Business Group Central Europe, blir den ende företrädaren för denna Business Group inom EGM.

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson tackar Hans-Jürgen Meyer för hans framgångsrika arbete under de senaste tio åren och för hans utomordentliga insatser under fusionen av de fyra företag som utgjorde grunden till att Vattenfall Europe blivit en kraftfull, modern energikoncern i Tyskland.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, pressekreterare, telefon 08-739 56 74,
mobil 070-358 63 30.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Ladda ned

Pressmeddelandet som pdf-fil