Pressmeddelande | 2007-05-10 | 16:00

Företagsledare kräver åtgärder mot klimatförändringen vid möte med förbundskansler Angela Merkel

Företagsledare som står bakom 3C-initiativet träffade på torsdagen Tysklands förbundskansler Angela Merkel i Berlin. De framförde krav på en global politik för att så snabbt som möjligt minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser till acceptabla nivåer utan att äventyra en säker energiförsörjning till rimlig kostnad för stabil global utveckling.

Företagsledarnas initiativ 3C (Combat Climate Change) är en global opinionsbildande grupp av företag som visar ledarskap genom att kräva att klimatfrågornas integrering i marknads- och handelsvärlden underlättas genom ett globalt ramverk som ska träda i kraft 2013. Företrädare för företagsgruppen träffade idag Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

– Vi är alla oroade över det hot som klimatförändringen utgör mot mänskligheten, mot hållbar välfärd och global säkerhet. Tekniken finns redan för att drastiskt minska koldioxidutsläppen, men de ekonomiska incitamenten saknas. Därför behövs starkt ledarskap, från politiker såväl som från företag, säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson.

Initiativet 3C startade den 11 januari 2007 med en presentation för europeiska kommissionens president José Manuel Barroso i Bryssel. Flera av världens ledande företag har visat stort intresse för att ansluta sig. Idag deltar 40 företag från elva länder på fyra kontinenter (se bifogad lista).

3C-företagen har förbundit sig att ta sin del av ansvaret för att bekämpa klimatförändringen och de är beredda att agera nu. Världssamfundets stöd krävs för att skapa incitament för kommersiella lösningar, teknisk utveckling och marknadsbaserade investeringar.

Initiativet 3C har inrättat en internationell arbetsprocess baserad på tre teman:
Främja effektiva politiska åtgärder genom kartläggning av potentialen för utsläppsminskning i världsekonomin.
Utnyttja marknader genom att utveckla system och flexibla mekanismer för utsläppshandel.
Åstadkomma en stark teknisk framstöt genom stöd åt och spridning av de viktigaste tekniklösningarna.

– Låt oss samlas kring en gemensam vision om ett hållbart samhälle med låga utsläpp och låt oss tillsammans skapa och främja en gemensam karta som steg för steg leder till förverkligande av denna vision, säger Lars G Josefsson.

För vidare information, kontakta:
Martin May, chef för Media Relations, Vattenfall AB, telefon: 08-739 52 70.
Arne Mogren, chef för Klimatkontoret, Vattenfall AB, telefon: 08-739 52 34.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

--------------

3C Medlemsföretag
ABB Schweiz
Alcan Inc. Kanada
Alstom Frankrike
Areva Frankrike
Bayer Tyskland
British Petroleum BP Storbritannien
British Sky Broadcasting Ltd Storbritannien
Centrica Storbritannien
CEZ Group Tjeckiska Republiken
China National Offshore Oil Corp. Kina
Citigroup Inc. USA
Deutsche Bahn Tyskland
Deutsche Post Tyskland
DONG Energy Danmark
Duke Energy Corporation USA
E.ON AG Tyskland
EnBW AG Tyskland
Endesa S.A Spanien
Enel Italien
Eskom Sydafrika
Fortum Finland
General Electric Co USA
Hitachi Ltd Japan
Iberdrola Spanien
Lufthansa Tyskland
Munich Re Group Tyskland
Norske Skog Norge
NRG Energy USA
Nuon Nederländerna
Otto Group Tyskland
PG & E Corp. USA
PNM Resources USA
RAO UESR Ryssland
Reuters Storbritannien
SAS Sverige
Siemens Tyskland
SUEZ Frankrike
Tata Power Company Ltd Indien
Wallenius Lines Sverige
Vattenfall Sverige

Snabba fakta om 3C
• 41 medlemsföretag
• 24 medlemmar på Fortunes 500-lista
• Total omsättning: 1 100 miljarder euro (10 gånger EU:s budget och 2 procent av världens samlade produktion)
• 4 miljoner anställda i 220 länder
• 18 energiföretag som producerar 15 procent av världens elektricitet (2 500 TWh)
• Branschfördelning (kärnverksamhet)
– Kraft/energi: 21
– Industri: 9
– Transport: 5
– Tjänster, teknik & andra: 6
• Geografisk distribution (huvudkontor)
– Västeuropa: 27
– Nordamerika: 8 
– Asien inklusive Kina: 3
– Östeuropa: 2 
– Afrika: 1