Pressmeddelande | 2007-01-11 | 11:37

Företagsledare lanserade initiativ i klimatfrågan vid möte i Bryssel med kommissionens ordförande

Ett globalt initiativ i klimatfrågan presenterades på torsdagen i Bryssel då Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso träffade en delegation företagsledare, däribland koncerncheferna för de europeiska energiföretagen Vattenfall, Lars G Josefsson, och Enel, Fulvio Conti. Mer än femton företag världen över stödjer detta initiativ, betecknat 3C (Combating Climate Change), och kräver att klimatfrågorna inordnas i marknads- och handelsvärlden.

Idén om 3C-initiativet presenterades ursprungligen av Lars G Josefsson vid den 14:e sessionen med FN:s kommission för hållbar utveckling i New York i maj 2006. Han framhåller nödvändigheten för näringslivet att ta tydlig ställning till klimatförändringen.

– Istället för att låta sig tvingas av samhället bör näringslivets ledare vara pådrivande och på ett positivt sätt integrera klimatfrågorna i marknads- och handelsvärlden i global omfattning. Det stora intresset från företag jorden runt för 3C-initiativet visar klart att detta är möjligt, säger han.

Fulvio Conti underströk att Enel helhjärtat står bakom 3C-initiativet och framhöll att alla tekniska möjligheter bör utvecklas för att bekämpa klimatförändringen och öka leveranssäkerheten. Regeringar, producenter och användare måste vara öppna för nya lösningar och teknisk förnyelse.

En gemensam webbsida för 3C-initiativet har lanserats: http://www.combatclimatechange.org

Såväl amerikanska som europeiska och afrikanska företag har ställt sig bakom 3C initiativet. De företag som hittills skrivit under är:
ABB
http://www.abb.com

Alstom
http://www.alstom.com

Bayer
http://www.bayer.com

Deutsche Post World Net
http://www.deutsche-post.com

Duke Energy
http://www.duke-energy.co

Endesa
http://www.endesa.com

Enel
http://www.enel.it

EnBW
http://www.enbw.com

E.ON
http://www.eon.com

Eskom
http://www.eskom.co.za

General Electric
http://www.ge.com

Norske Skog
http://www.norskeskog.com

NRG Energy
http://www.nrgenergy.com

PG&E Corporation
http://www.pgecorp.com

Siemens
http://www.siemens.com

Suez
http://www.suez.com

Wallenius Lines
http://www.walleniuslines.com

Vattenfall
http://www.vattenfall.com

Arbete steg för steg med initiativet pågår bland 3C-företagen med arbetsmöten om prioriterade frågor för att utveckla kartan som leder fram till ett samhälle med låga utsläpp.

För vidare information, kontakta:
Anna Lihr, Media Relations Manager Nordic, telefon 08-739 55 93.
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.
Arne Mogren, chef för Vattenfalls Klimatkontor, telefon: 08-739 52 34.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.