Pressmeddelande | 2007-02-03 | 09:45

Forsmark 1 analyserar gummitätning

Under fredagen analyserades ett prov från en av tre gummitätningar som sitter mot reaktorinneslutningens yttervägg vid Forsmark 1. Analysen visade en tendens till något försämrad elasticitet i gummit. Detta kan eventuellt påverka tätningsförmågan.

Vid Forsmark 1 gjordes bedömningen att ytterligare analys krävs. Därför valde man att enligt normal procedur under natten mot lördagen gå ner i effekt vid reaktorn för att kunna nå kall avställning under lördagsförmiddagen. Under lördagen fortsätter analysarbetet.

Den aktuella gummitätningen sitter tillsammans med ytterligare två gummitätningarna mot reaktortankens yttervägg och inte mot själva reaktorn. Dessa tätningar har ingen säkerhetsfunktion under normal drift men har en funktion för att hålla rätt tryck vid ett eventuellt rörbrott inne i reaktorinneslutningen.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, informationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-530 05 13.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.