Pressmeddelande | 2007-02-20 | 17:25

Forsmark 2 återstartar

Forsmark 2 kan nu återstartas efter ett omfattande arbete, där 18 000 analyser, provtagningar och arbetsorder har granskats. Inga avvikelser av betydelse för säkerheten har hittats.

Noggranna undersökningar har också genomförts av den gummiduk som tätar mellan reaktorinneslutning och mellanbjälklag i Forsmark 2. Dessa undersökningar visar att gummiduken är felfri.

Samtliga kontroller och undersökningar redovisades för SKI i måndags. Forsmark 2 beräknas kunna fasa in på kraftnätet igen sent under onsdagen.

– Vi har haft närmare 60 personer på Forsmark som genomfört granskningen. Jag är nöjd med att arbetet och att Forsmark 2 nu kan återstartas. Säkerhetsarbete inte är något som man genomför och sedan är nöjd med. Tvärtom är det ett ständigt och löpande arbete, säger Jan Edberg, VD Forsmark.

Under granskningen har det identifierats administrativa förbättringsmöjligheter för att spårbarheten ska kunna bli bättre.

Motsvarande omfattande kontroll genomförs på Forsmark 3, där cirka 12 000–15 000 analyser, provtagningar och arbetsorder gås igenom. Detta arbete kommer att vara slutfört den 28 februari 2007.