Pressmeddelande | 2010-07-02 | 10:00

Forsmark förstärker sitt fysiska skydd

Forsmarks Kraftgrupp delar Strålsäkerhetsmyndighetens bedömningar i den snabbutredning som myndigheten gjort efter Greenpeaces intrång förra månaden.

Forsmark sommar


Det var den 14 juni 2010 som aktivister från Greenpeace trängde in på Forsmarks kärnkraftverks område i en fredlig men ändå olaglig aktion. I dag släppte Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, sin snabbutredning i form av en Raskrapport om händelsen.

Sammanfattningsvis visar myndighetens rapport att intrånget inte påverkat strålsäkerheten. Samtidigt pekar rapporten på nödvändigheten av att såväl kärnkraftverken som myndigheterna ytterligare behöver se över de förutsättningar som ligger till grund för anläggningarnas fysiska skydd.

– Erfarenheterna som vi dragit av händelsen har redan medfört att vi förstärker vårt fysiska skydd. Bland annat försvårar vi ytterligare för att fordon ska kunna användas vid den här typen av intrång, säger kommunikationschefen för Forsmarks Kraftgrupp Claes-Inge Andersson.

SSM konstaterar i sin rapport att händelsen inte påverkat Forsmarks skalskydd, en bedömning som Forsmarks Kraftgrupp delar. Men SSM noterar att det faktum att aktivisterna tog sig ända upp på taket till Forsmark 2, åskådliggör en möjlig sårbarhet i det fysiska skyddet.

– Vi delar även den bedömningen. Vid den aktuella händelsen var några byggnadsställningar placerade vid reaktorbyggnaden. Ställningarna användes av Greenpeace för att ta sig upp på taket till Forsmark 2, vilket naturligtvis är en viktig erfarenhet att dra lärdom av. Byggnadsställningarna användes för arbeten med att förstärka det fysiska skyddet, men det viktigaste är ändå att vårt skalskydd fungerade, säger Claes-Inge Andersson.

SSM riktar således ingen kritik mot Forsmark, men pekar bland annat på möjligheter till förbättringar och nödvändigheten av analyser. Även om Forsmarks egen insats fungerade bra, behöver instruktioner och rutiner hela tiden balanseras mot verkligheten.

– Omvärlden förändras och vi med den. Våra instruktioner och rutiner utvecklas ständigt i takt med de krav som identifieras från verkliga händelser. Såväl vi som SSM kommer naturligtvis att vidare analysera olika förbättringsmöjligheter i vårt fortsatta arbete, säger Claes-Inge Andersson.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-530 05 13, cin@forsmark.vattenfall.se eller Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-362 17 72, thg@forsmark.vattenfall.se

Läs hela Raskutredningen här (nytt fönster)

Så här fungerar Forsmarks Fysiska skydd