Pressmeddelande | 2012-10-03 | 16:45

Forsmark: Omfattande reservsystem för säker drift

Kärnkraftverket Forsmark har olika oberoende system för att säkerställa elförsörjningen och vill med flera åtgärder ytterligare höja säkerheten. Det meddelar Forsmark efter medias referenser till en rapport från EU-kommissionen gällande stresstester som genomförts på europeiska kärnkraftverk.

Rapporten, som ännu ej offentliggjorts, ska peka på konsekvenser av totalt elkraftbortfall bland annat i kärnkraftverket Forsmark.

Elkraftförsörjningen är en viktig säkerhetsfråga som Forsmark jobbar med kontinuerligt. Som förebyggande åtgärder har Forsmark fyrdubbla system för elkraftmatning samt backup-drift. Dessutom har Forsmark infört en oberoende lösning för elkraftförsörjning med en gasturbin och därtill lösningar med mobila system. Samtliga dessa lösningar är granskade och accepterade av SSM.

Svenska analyser efter Three Mile Island olyckan 1979 innebar att så kallade haverifilter installerades på svenska kärnkraftverk för att minimera konsekvenserna av utsläpp vid ett eventuellt totalt bortfall av elkraft och ett större haveri med omfattande härdskador. Dessa haverifilter är passiva och kräver vare sig elkraftmatning eller någon manuell åtgärd för att lösa ut. Haverifilter innebär att 99,9% av de radioaktiva partiklarna filtreras bort.

Under 2011 genomfördes stresstester på europeiska kärnkraftverk och nationella rapporter togs fram. Resultatet av de genomförda stresstesterna visar inte på några omedelbara brister utan på förbättringsmöjligheter kopplade till tänkta scenarier långt bortom normala händelser och störningar.
I sitt arbete med stresstesterna har Forsmark identifierat åtgärder som förelagts SSM genom de åtgärdsplaner som lämnats in den 15 september. Förstärkningsåtgärder avser bland annat att dimensionera mobila system för att kunna hantera samtidiga händelser vid flera reaktorer på samma kärnkraftverk. Fler åtgärdsförslag avser ytterligare förstärkt skydd mot totalt elkraftbortfall. Dessutom föreslås en förstärkning av haveriorganisationerna.

För mer information, kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef på Forsmark, tel 070-530 05 13

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10,
Press
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 96 kB)