Pressmeddelande | 2007-02-08 | 15:19

Forsmarks VD, Lars Fagerberg, avgår

Med anledning av den senaste tidens händelser och den medieuppmärksamhet de fått, har Forsmarks VD Lars Fagerberg kommit fram till att han inte har styrelsens fulla förtroende. Därför har han idag, 8 februari 2007, på egen begäran valt att lämna sin tjänst som VD för Forsmark.

– Lars har varit VD i Forsmark under lång tid och den senaste tiden har varit mycket påfrestande för honom, säger Göran Lundgren Chef Vattenfall Elproduktion Norden. Jag har full förståelse för Lars svåra situation och respekterar hans beslut, fortsätter Göran.

Lars Fagerberg avgår som VD med omedelbar verkan. Ny VD kommer att utses inom kort, tjänsteförrättande VD tillsvidare är Claes-Göran Runermark.

För vidare information, kontakta:
Göran Lundgren, Chef Vattenfall Elproduktion Norden 08-739 57 79
Anna Lihr, Media Relationer Vattenfall 08-739 55 93

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner