Pressmeddelande | 2007-01-30 | 19:09

Förstärkning av säkerhetsarbetet och ledningen i Forsmark

För att ytterligare förstärka ledningen av Forsmark och speciellt Lars Fagerbergs roll i säkerhetsfrågor har Göran Persson utsetts till ny vice VD.

Han har som särskilt uppdrag att koordinera förnyelseinvesteringarna med det omfattande säkerhetshöjande program i ett 60-tal punkter som påbörjades förra året. Göran Persson är idag chef för Forsmark 2. Ny chef för Forsmark 2 utses inom kort.

Tidigare vice VD Claes-Göran Runemark, tillika chef för Forsmark 3, kan därigenom på heltid ägna sig åt Forsmark 3.

Ansvaret för säkerheten i kärnkraftverket Forsmark vilar på VD Lars Fagerberg. Detta ansvar förs sedan vidare till cheferna för respektive reaktorblock. Som stöd finns en säkerhetschef som rapporterar direkt till VD.

För vidare information kontakta:
Göran Lundgren, Vattenfall, styrelseordförande i Forsmarks Kraftgrupp, telefon 08-739 57 79

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10