Pressmeddelande | 2007-08-20 | 16:30

Generatorfel på Ringhals 3

Vid 14-tiden på måndagseftermiddagen inträffade ett fel i en av generatorerna på Ringhals 3 vilket resulterade i rökutveckling.

Felet ledde till snabbstopp av turbinen och en viss rökutveckling från den felande generatorn. Ringhals egen brandstyrka och extern brandkår tillkallades, men behövde inte ingripa.

Hur lång tid felet tar att åtgärda vet vi inte förrän vi har öppnat generatorn och inspekterat skadorna.

Eftersom varje reaktorblock på Ringhals har två turbinsträngar med tillhörande generator, kan Ringhals 3 fortsätta att producera el med drygt halv effekt.

– Det har inte varit någon fara för vare sig anställda eller omgivningen, konstaterar Torsten Bohl, kärnkraftskommunikatör Vattenfall Norden. Från en av generatorerna kom rök, men det har inte varit någon brand.
Generatorn är placerad i turbinbyggnaden, en egen byggnad som är separerad från reaktorn med metertjocka betongväggar. Hur lång tid felet tar att åtgärda vet vi inte förrän vi har öppnat generatorn och inspekterat skadorna.

För mer information:
Torsten Bohl, kärnkraftskommunikatör, telefon: 08-739 51 49

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.