Pressmeddelande | 2013-09-20 | 13:00

Gnistan väcker nyfikenhet och lust för teknik och naturvetenskap hos unga

Vattenfall, Föreningen Svenska Science Centers och Förbundet Unga Forskare inleder ett samarbete för att stimulera ungas intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och entreprenörskap. Projektet Gnistan startar i höst.

Hur vi lever i framtiden och hur vi ska lösa de energiutmaningar vi står inför är komplexa frågor och berör oss alla.

– Projektet Gnistan vill entusiasmera ungdomar att tänka stort och brett och utanför ramarna och genom att väcka deras intresse för teknik- och naturvetenskapsrelaterade frågor kan de i framtiden bli en del av lösningen, säger Lena Engelmark Embertsén, VD, Föreningen Svenska Science Centers och Daniel Madhani, Generalsekreterare, Förbundet Unga Forskare, i ett gemensamt uttalande.

Projektet baserar sig på och är en utveckling av Svenska Science Centers beprövade metod och skolprogram ”Unga Spekulerar”. I projektet Gnistan inspireras unga att ta fram egna lösningar utifrån verkliga problem. Föreningen Svenska Science Centers och Förbundet Unga Forskare utvecklar och genomför det pedagogiska arbetet med Gnistan.

– Det är viktigt för Vattenfalls framtid och fortsatta utveckling att kunna rekrytera människor med intresse och kompetens inom dessa områden. Vi är med och lägger en kunskapsgrund och uppmuntrar fler unga att välja naturvetenskap och teknikinriktningar i sin gymnasieutbildning, säger Anders Dahl, Vattenfalls Sverigechef.

Projekten genomförs i för Vattenfall viktiga städer, som Trollhättan, Luleå och Stockholm. Trollhättan är vaggan i verksamheten och Luleå är kärnan för vattenkraftens begynnelse och i Stockholm finns huvudkontoret. Målsättningen är att på sikt rulla ut Gnistan i hela Sverige.

Läs mer om våra samarbetspartners: Förbundet Unga Forskare, Föreningen Svenska Science Centers Innovatum Science Center Trollhättan, Tekniska Museet Stockholm, Teknikens Hus Luleå

För ytterligare information, kontakta:
Carina Netterlind, pressekreterare, 076 103 66 62

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 67 kB)