Pressmeddelande | 2007-02-21 | 08:00

Grunden lagd för största vindkraftparken

Alla fundament är nu på plats för Sveriges största vindkraftpark, Lillgrund, som Vattenfall bygger i Öresund. Den färdiga vindkraftparken beräknas stå färdig i slutet av 2007.

På tisdagen lyftes det sista av de 48 fundamenten på bottnen vid Lillgrund. Ytterligare ett står redan på plats för den transformatorplattform som är länken mellan vindkraftparken och elnätet.

I slutet av sommaren kommer vindkraftverken att monteras på plats och hela parken står färdig för drift i slutet av 2007.

– Vi är mer än halvvägs i bygget. Nu återstår bara några månader innan Lillgrund producerar el till hushållen, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft.

Elproduktionen från Lillgrund vindkraftpark kommer att motsvara hushållsel till drygt 60 000 hem.

Tillståndsprocessen för Lillgrund vindkraftpark startade år 1997. Under 2004 förvärvade Vattenfall rättigheterna till att bygga vindkraftparken.

Det första spadtaget för bygget togs i mars 2006. Sedan dess har arbetet pågått med att förbereda bottnen i Öresund och lyfta alla fundament på plats.

För vidare information, kontakta:
Anders Dahl, chef Vattenfall Vindkraft, telefon 08-739 72 77, mobil 070-554 02 77.
Ingegerd Bills, Kommunikationschef Vindkraft, Vattenfall AB, telefon 08-739 70 77, mobil 070-539 70 77.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10