Pressmeddelande | 2009-11-11 | 08:13

Hans von Uthmann lämnar Vattenfall

Efter drygt 6 år som vice vd i Vattenfall AB och chef för Vattenfall Norden lämnar Hans von Uthmann sin post och Vattenfall till årsskiftet.

– Vattenfall har idag i Norden en positiv kundtillströmning, goda relationer med elintensiv industri och en ledande ställning när det gäller investeringar i förnybar energi, särskilt vindkraft. Jag ser tillbaka på åren i Vattenfall med både glädje och stolthet och önskar Vattenfall fortsatt framgång, säger Hans von Uthmann.

– Hans von Uthmann har spelat en central roll under en viktig fas för Vattenfall som den förste Nordenchefen. Jag vill tacka Hans för hans hängivna och energiska arbete för Vattenfall, säger Vattenfalls vd och koncernchef Lars G Josefsson.

Den nya chefen för Vattenfall Norden tillkännages inom de närmaste veckorna.

För vidare information, kontakta:
Mark Vadasz, chef PR- och Medierelationer, telefon 08-739 6066, mobil 070-344 61 50.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Ladda ner

Pressmeddelandet i pdf-format