Pressmeddelande | 2012-01-16 | 12:00

Harald von Heyden lämnar Vattenfall

Harald von Heyden, SVP Business Division Asset Optimisation and Trading, lämnar Vattenfall och avslutar sin anställning den 30 juni 2012.

Harald von Heyden har på egen begäran valt att lämna Vattenfall av personliga skäl och flyttar tillbaka till Norge. Han har jobbat i Vattenfalls koncernledning sedan maj 2010, först som Chef för Trading och samordning av Generation Management, och sedan januari 2011 som SVP Asset Optimisation & Trading. Harald von Heyden kommer att stå till bolagets förfogande under hela sin uppsägningstid och avslutar sin anställning i slutet av juni 2012.

– Jag beklagar att Harald har valt att lämna Vattenfall. Hans uppdrag med att strukturera och implementera Asset Optimisation & Trading, som en operativ division, är nu avslutat. Det ter sig därför som en naturlig tidpunkt att han nu har valt att lämna bolaget för att ägna mer tid åt sin familj i Norge, säger Øystein Løseth, vd och koncernchef i Vattenfall.

– Vattenfall är ett fantastiskt företag och jag känner mig privilegierad över att ha varit en del av omstruktureringen och implementeringen av Vattenfalls nya strategi. Det har inte varit ett lätt beslut att lämna Vattenfall, men jag är övertygad om att bolaget nu är väl positionerat för att möta en utmanande framtid, säger Harald von Heyden.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information kontakta:
Elisabeth Ström, SVP External Relations & Communications,
+46 8 739 50 10

Vattenfalls pressavdelning, telefon: +46 8 739 50 10
Press