Pressmeddelande | 2008-01-18 | 16:24

Höjd elberedskap inför väntad storm

Vattenfall Eldistribution har en starkt höjd beredskap inför den storm som väntas komma in västerifrån över södra och mellersta Sverige under lördagsdygnet.

I Västsverige är ett 70-tal personer beredda att avhjälpa eventuella strömavbrott, vilket innebär en kraftig femdubblad mobilisering inför stormens verkningar. Om vi under lördagsmorgonen bedömer att läget kräver detta, kan ytterligare resurser förstärka organisationen med kort varsel.

För vidare information om störningsberedskap eller strömavbrott i Västsverige, ring 0520-88 138 eller 0520-88 742.

Du kan också ringa Vattenfalls pressjour, 08-739 50 10.