Pressmeddelande | 2008-09-10 | 12:15

Hydro och Vattenfall tecknar kontrakt om elleveranser

Hydro har tecknat kontrakt med Vattenfall om leverans av nästan 18 terawattimmar (TWh) el i Norge under en åttaårsperiod. Det är ett av de största gränsöverskridande kontrakten sedan den nordiska elmarknaden integrerades.

– För Hydro är det glädjande att vi har nått en överenskommelse som båda parter är nöjda med, och som enligt vår bedömning kommer att trygga basen för fortsatt kommersiell drift vid Søral aluminiumfabrik i Husnes, där Hydro är delägare. Fabrikens nuvarande elkontrakt löper ut 2012. Detta kontrakt visar både att Vattenfall är en engagerad långsiktig partner för norsk industri och Hydros ansträngningar att utveckla sin verksamhet i Norge, säger koncerndirektör Jørgen C. Arentz Rostrup, Hydro.

– Jag är mycket glad över att teckna detta kontrakt på Vattenfalls vägnar med ett av de största industriföretagen i Norge. Det är en klar bekräftelse på Vattenfalls utmärkta relationer med den elintensiva industrin i Norden. Vattenfall vill bidra till att skapa goda långsiktiga förutsättningar för den elintensiva industrin så att företagen fortsätter att investera i Norden, säger Hans von Uthmann, vice vd för Vattenfall och chef för Vattenfall Norden.

Hydro är ett världsledande aluminiumföretag med omkring hälften av sin primära aluminiumproduktion i Norge. Hydro har 23 000 anställda, varav 6 000 i Norge, och en årlig omsättning på nästan 100 miljarder norska kronor.

Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europe. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

För vidare information, kontakta:
Halvor Molland, chef Mediarelationer, Hydro, telefon +47 92979797.
Erik von Hofsten, chef Mediarelationer, Vattenfall Norden, telefon 070 559 54 84.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.