Pressmeddelande | 2007-02-16 | 16:40

IAEA-inspektion vid Forsmark

Vid ett möte idag med SKI och företrädare för den svenska kärnkraftsindustrin beslutades att begära en inspektion av FN:s kärnkraftorgan IAEA. I första hand gäller det Forsmark, men på sikt gäller det även Ringhals och OKG.

Den inspektion det handlar är en så kallad OSART, Operational Safety Review Team Programme. Det är regeringen som lämnar en begäran till IAEA. Men för att denna begäran ska skickas till IAEA måste Forsmark först lämna en skriftlig begäran till regeringen, i det här fallet miljödepartementet. Forsmark faxade en sådan begäran till miljödepartementet idag kl 15.00.

– Det är oklart när inspektionen kan ske, men vi hoppas att den kan påbörjas under hösten eller till årsskiftet, säger Forsmarks VD Jan Edberg.

För vidare information, kontakta:
Jan Edberg, VD Forsmark, telefon 0173-81001.
Anna Lihr, Mediarelationer Nordic, telefon 08-739 55 93.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner