Pressmeddelande | 2007-07-13 | 17:01

Ingen husrannsakan i Krümmel

Den person som var driftansvarig för kärnkraftreaktorn i Krümmel vid tidpunkten för transformatorbranden den 28 juni skadades inte. Det klargjorde denna medarbetare under fredagen för åklagaren i Tyskland.

På uppdrag av åklagaren besökte polisen kärnkraftverket Krümmel för att undersöka misstanken om vållande till kroppsskada och dessutom utfråga den driftansvarige som vittne. Ingen genomsökning av kraftverket gjordes. Uppgiften från nyhetsbyrån TT om en husrannsakan är oriktig.

– För oss har medarbetarnas väl högsta prioritet. Vi samarbetar fullt ut med myndigheterna och åklagaren och gör allt vi förmår för att klargöra händelseförloppet, säger Dr Bruno Thomauske, chef för Vattenfall Europe Nuclear Energy.

– Onsdagen den 11 juli kom polisen till kraftverket med anledning av en anonym anmälan om att det skulle ha förekommit personskador. Vi informerade då om att så inte var fallet. Därmed hade vi enligt min mening fullgjort vår informationsplikt. Av omsorg om mina medarbetare har jag beslutat att inte offentliggöra namnet på den person som var driftansvarig.

För vidare information, kontakta:
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner